piektdiena, 2012. gada 4. maijs

CM izglītības praktiskās metodes


Dabas pētniecība

Katru nedēļu dodieties pētīt dabu, kaut vai tā būtu jūsu sēta. Iedodiet katram skolniekam piezīmju grāmatu, tad dodieties ārā un apskatieties apkārt. Savus novērojumus ierakstiet vai uzzīmējiet. Ja redziet augu, kukaini vai putnu ko nepazīstiet, atrodiet to ceļvedī vai internetā un atzīmējiet jūsu piezīmju grāmatiņā. Šis dabas pētniecības veids dod pamatu dabas zinību stundām un dod atsvaidzinošu izmaiņas mācībās.

CM metodes dažādu priekšmetu mācīšanā

Priekšmeti
Metodes
Pamatprincipi visiem priekšmetiem
Īsas stundas, uzmanības koncentrēšana un vislielākā uzcītība, dažāda priekšmetu kārtība


Vēsture
Dzīvās grāmatas, atstāstīšana, Gadsimtu Grāmata
Ģeogrāfija
Dzīvās grāmatas, atstāstīšana, karšu atkal un atkal izmantošana
Bībele
Lasīšana skaļi, atstāstīšana (pārrunāšana vecākiem skolniekiem), atcerēšanās un regulāra citēšana
Matemātika
Uzskates līdzekļu izmantošana, saprašana kāpēc
Dabas zinātnes
Dabas pētniecība un piezīmju grāmatu veidošana, dzīvās grāmatas, atstāstīšana
Svešvalodas
Dzirdēt un runāt, tad lasīt un rakstīt
Rakstīšana
Pārrakstīšana rakstīšanai, mutiska un rakstiska atstāstīšana sacerējumiem
Gramatika
Netiek formāli mācīta līdz 10 gadu vecumam
Māksla
Mākslas darbu apbrīnošana, rokdarbi, dabas piezīmju grāmatas zīmēšanai un gleznošanai
Mūzika
Mūzikas klausīšanās un apbrīnošana, jebkura instrumenta spēlēšana, dziedāšana
Literatūra
Dzīvās grāmatas, atstāstīšana
Dzeja
Lasīt skaļi un bieži priecāties par to, atcerēties un citēt (ieskaitot Šekspīru)