pirmdiena, 2014. gada 11. augusts

Kas ir "ģimenes skolas" un kāpēc izglītot bērnus mājās?

Ģimenes skolas – termins, kas nesen parādījies Latvijā. Kas tās tādas ir un ko tas nozīmē?
Tās ir ģimenes, kas ir izvēlējušās savus bērnus izglītot mājās, izpaliekot skolas vai bērnudārza ikdienas apmeklējumam. Latvijā šai gadsimtā kaut kas jauns, bet pasaulē, jo īpaši kristiešu vidū, visnotaļ izplatīts. Arī  Hānu ģimenes liecībā „Pārnākšana Romā” minēts, ka viņi savus bērnus mācīja mājās.
Par vecāku primāro uzdevumu izglītošanā var lasīt Svētajos Rakstos:
„Un visus šos vārdus ņemiet pie sirds un ierakstiet savās dvēselēs, un sieniet tos kā zīmi uz savām rokām un lieciet par zīmi starp savām acīm. Un māciet tos saviem bērniem, tos pārrunādami savā starpā, kad jūs esat atsēdušies savos namos un kad jūs ejat savā ceļā, kad jūs guļaties un kad ceļaties.„ (5Moz.11:18-19)